Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/10/2020 18:24, số lượt xem: 73

Hứng
bao nhiêu
trận
mưa trời
Thành
cơn hồng thuỷ

đời dối gian?
Gói tình
làm
chút hành trang
Lên đường
bỏ lại hờn oan đã thừa!

Thời gian nối tiếp qua mùa
Bờ môi đã lạnh tình vừa xa bay
Còn không
đâu đó cỏ cây
Chưa
phai dấu vết
mượn vay phận đời

Hạc vàng
bay
mãi xa xôi
Đêm nay trăng khuyết rong chơi một mình
Mộng du
bên
giấc an bình
Nửa đêm chợt tỉnh
giật mình...
giọt mưa!

Bỗng nghe từ cõi ngàn xưa
Tiếng vang ngựa hý
gót
khua quân hành
Tai nghe nghiêng nước khuynh thành
Chờ
cơn hồng thuỷ
chuyển mình đi qua...

31.8.17