Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/09/2020 18:09, số lượt xem: 56

Cám ơn em một thiên đường
Cho anh cởi áo mộng thường chia đôi
Để không lạc giữa chợ người
Tơ trời xin cột giữ đời cho nhau

Cám ơn em vết cấu cào
Cho anh thức giấc chiêm bao đêm dài
Tầm xuân nở muộn chiều phai
Bướm vàng đến đậu sợ bay hương thầm

Cám ơn em từ xa xăm
Theo anh về lối chiếu chăn chờ người
Ngọc ngà để bóng trăng phơi
Cho anh tắm mát dưới trời đào nguyên

Cám ơn em mái tóc mềm
Bàn tay anh chải trôi miền cô miên
Yêu em ngực ấm hương đêm
Anh nghe tiếng thở bên thềm trăm năm...

20.8.20