Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/01/2021 16:49, số lượt xem: 93

Lên chùa nghe sải thỉnh vong
Như Lai Phật tổ chừ không ngó ngàng
Cà sa túi ngập tiền vàng
Còn đâu nữa chỗ cho tàng kinh thư!

Lối nào để thấy chân như
Tịch liêu bát nhã rối mù kim cang
Liên hoa đại pháp ố vàng
Nhìn lên tam bảo… quạ đàn nhởn nhơ!

Hương trầm giăng khói mịt mờ
Bốn bờ diệu đế bụi tro phủ đầy
Tám gian chánh đạo tàn phai
“Án ma ni bát mê hồng”… còn không?

A Di Đà Phật… niệm lòng…
“Càn khôn đại nã di”… (tiệt) dòng vô minh
Cho nhân gian hết tội tình!
A Di Đà Phật… niềm tin vĩnh hằng…

* “Án ma ni bát mê hồng” (Om Mani Padme Hum) là câu thần chú trong tiếng Phạn, mang ý nghĩa tấm lòng từ bi bao la.