Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/01/2021 19:25, số lượt xem: 112

Trời sang tháng Chạp
Lại Tết nữa qua
Én bỏ trời xa
Về đây đuổi bắt

Bây giờ ngoài Bắc
Đào lại đơm bông
Làm nắng ươm hồng
Mà đâu hết rét

Ở đây trời biếc
Gió mát mơn man
Mấy cội mai vàng
Chờ tay lặt lá

Bàn chân tất tả
Manh áo chén cơm
Cuối năm mỏi mòn
Còn đâu Tết nhỉ...

Hai bờ thế kỷ
Một cảnh thương đau
Một nước Việt sầu
Một thời chê chán!

Ngày tàn năm tháng
Năm Mới lại qua
Mà nghe xót xa
Đời buồn thêm tuổi