Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/07/2020 15:16, số lượt xem: 102

Đưa em
lên
đỉnh trời cao
Cao hơn ngàn gió
Trăng
Sao
Ngân hà...
Nắng thiêu
Nguyệt lạnh
Mưa gào
Ngàn năm sau nữa chưa nhoà tình ta

Đưa em
tận
đáy giang hà
Bước đi trên
đám
phù sa ngược dòng
Áo đời
từng
mảng rêu rong
Rã tan
trôi biến
theo
dòng trường giang

Đưa em
vào
chốn địa đàng
Quên đi hết
những
hoang tàn đời ta
Áo xiêm

vạt trăng ngà
Cho
em dáng tuyệt
bước
xa ngại ngùng

Đưa em
vào
chốn tận cùng
Xa
miền lục địa
bão bùng điêu ngoa
Chỉ
còn lại
em với ta
Bên nhau
nghe
bản tình ca loài người...

VII.2017