Người ta hoạ hình âm nhạc như thế nào? Bằng cách đo tiếng ngân nga của màu sắc xuống trước chân nàng Trinh nữ. Ai biết giải minh danh tính nàng thì với người đó, tên nàng sẽ ngân rung như những đường kẻ nhạc trên bầu trời. Ai cất tiếng gọi nàng, nàng đều đáp lại bằng khúc ca nàng vẫn hát để xoa dịu những thèm muốn khát khao. Các nhạc công tìm đến nàng với nhiều giai điệu để tiếp giáp với giai điệu của nàng. Họ vẫn mang theo âm thanh của cây đàn đại phong cầm. Dưới tấm áo cô dâu nàng vẫn mặc một chiếc áo lông để dễ bề bảo tồn sự trinh trắng của mình. Giờ thì nàng đã được tạc tượng đang ngủ say, không như một người chết nằm thẳng người mà vẫn giống một cô gái trẻ chân co lên, có ba vết chém. Bằng rìu nơi gáy nàng.

(Đề tặng Cecilia, nữ thần hộ mệnh các nhạc công)


Nguồn: Thơ Thuỵ Điển (Nhiều người dịch), NXB Hội nhà văn & Trung tâm Văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, 2009
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)