15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Leng Keng vào 05/05/2011 00:14

Tôi chẳng yêu ai tôi chỉ yêu
Một người đau khổ giữa cô liêu
Một mồ trên bãi tha ma ấy
Và một hồn thơ đã xế chiều.

Tôi yêu một kẻ không hình xác
Đã chết từ muôn thế kỉ rồi
Nhưng vẫn còn đầy trong mộng tưởng
Trong hồn, trong trí, não cân tôi.

Những mộng năm xưa tôi đã ghi
Vào tim vào phổi của hồn si
Thì dù chàng vắng hay không vắng
Đối với tình tôi có nghĩa gì?

Em yêu anh quá, Lệ Thanh ơi!
Khóc chẳng nên câu, nói nghẹn lời.
Yêu anh mà chẳng gần anh được
Nguyện để tang anh suốt một đời.


(Thơ Mai Đình đáp bài "Trút linh hồn")

Nguồn: Thơ tình nữ sĩ Việt Nam, Kiều Văn tuyển chọn, NXB Đồng Nai, 2005