Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Mặc Tiêu Phong Mộng Thi Ký (14) Nhỡ (24)
Đăng ngày 09/08/2019 18:54, số lượt xem: 159

Thu về không chiếc lá bay
Mênh mông khói sóng ngà say mặt hồ
Mây trời thăm thẳm hư vô
Đò giang quá đoạn phớt lờ khách sang
Một giây chậm, buộc lỡ làng
Một bước chậm một nhỡ ngang cuộc đời
Thuyền đi không chở tình tôi
Sáng nay thuyền chở bồi hồi đầu Thu...

P/S: Những ngày ở Vụ Bổn- Krôngbông.
29.08.017