Chưa có đánh giá nào
0 bài thơ
Tạo ngày 04/08/2016 15:40, số lượt xem: 179
Viết theo lối điệp khúc