Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Thơ cụt (1)
Đăng ngày 29/06/2017 22:09, số lượt xem: 290

Tôi làm thi sĩ thế đủ rồi
Cảm hứng sáng tác đã tiêu tan
Nét đậm bức tranh phai nhạt dần
Ô hay thơ cụt thơ cụt hứng

Như là vết son đã phai màu
Thiếu nữ không nói cũng chẳng rằng
Nàng bỏ mặc ai trong mộng ảo
Để ta với chỉ một mình ta

29/06/2017