15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/01/2014 19:36

Rừng hoang dại núi đơn côi
Lối đi khó, dấu chân người lại thưa
Vậy mà vẫn có sấu chua

Ngọt bùi chẳng được vui chung
Rằng đây quả sấu, ta cùng cắn đôi
Ngắm em anh đến buồn cười
Sấu đầy hai túi áo rồi vẫn thơm

Mời nhau quả sấu giòn tan
Cười vui em bảo: - Anh làm thơ đi

Xốn xang anh biết viết gì
Câu thơ muốn ngọt, sấu thì lại chua...


Nguồn: Thơ Lý Hoài Xuân, NXB Thuận Hoá, 2006