Nửa vòng Hồ Gươm
                                     - nửa vòng tay yêu
Hoa sữa đậu tóc thơm buổi sớm
Mặt hồ sương biếc lay

Hồ Gươm say
Sấu rụng vào nỗi nhớ
Ly kem hoa quả mang dáng đền Ngọc Sơn

Ta ươm đời mình nửa vòng Hồ Gươm
Mơ hoá xanh kỷ niệm

May thế nơi ta không đến
Là nơi giận nhau khép kín lòng hồ!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]