Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/10/2018 08:32, số lượt xem: 198

Thu tàn xuất hiện đám mù mưa
Cái lạnh theo sang cũng đủ vừa…
Để thấu niềm thương cùng cố quận
Cho tràn nỗi nhớ với hương xưa
Vài tia nắng nhạt e còn thiếu
Mấy ngọn heo may có lẽ thừa
Gút chặt tơ lòng rưng rức bởi….
Lam chiều khói quẩn chốn song thưa !