Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/08/2018 07:45, số lượt xem: 198

ĐẤT trời tác hợp buổi đoàn viên
NƯỚC Việt Nam ta một dải liền
TIÊN đến non cao gìn cửa ải
RỒNG về biển cả giữ đường biên
NGỜI vầng nhật tỏ soi văn hiến
MUÔN ánh sao mai rạng sử tiền
THUỞ trước, sau này con cháu để…..
SƠN HÀ CẨM TÚ ĐẸP NGÀN NIÊN