Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/03/2017 14:15, số lượt xem: 279

Anh đem nắng ấm trải xuân nồng
Búp nụ bao ngày vẫn đợi trông
Rủ gió nô đùa bông cúc bạch
Đưa mây giỡn quyện cánh lan hồng
Tia vàng mỗi sớm gieo sườn núi
Sợi bạc trăm chiều thả bến sông
Sưởi trái tim yêu ngày giá lạnh
Vườn cây phước hạnh mãi vun trồng !