24.00
1 người thích
Đăng ngày 03/01/2017 15:46, số lượt xem: 490

Lưng trời én đã gọi nàng xuân
Nắng cũng xôn xao tiết chuyển dần
Rực rỡ mai đào khơi trước cổng
Nồng nàn cúc huệ toả đầu sân
Mầm xanh gió giỡn còn e thẹn
Lộc biếc sương gieo chẳng ngại ngần
Chỉ thắm se vòng ươm hạnh phúc
Khăn hồng thiếp dệt gửi tình quân !