Chưa có đánh giá nào
1 bài thơ
Tạo ngày 31/08/2018 17:31 bởi Lê Gia Hoài, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 31/08/2018 22:10 bởi Vanachi
Tập thơ Tâm vọng cố đô (NXB Lao động, 2018).