Chưa có đánh giá nào
3 bài thơ
Tạo ngày 02/12/2019 20:49 bởi Lê Gia Hoài, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 04/12/2019 00:29 bởi Vanachi
Tập thơ Nhắn gửi yêu thương (NXB Hội nhà văn, 2019).