Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lan Linh vào 09/06/2018 09:31

Tương lai chợt tối em về
Vô thường cát bụi dầm dề nơi nao.
Còn ai thần thoại tuổi nào
Ngày qua đời nhẹ hư hao ôi buồn.


Ngày 22-5-2018