Lub Siab Xav ( Dịch sang tiếng Mông)

Lub siab xav zoo li suab nkauj
Muab khawm xauj tsis hnov hai lu
Txhua sab ntuj lub siab daig caus
Xav muab nkaug rau nws yaim hnia.
            
Me nkauj hmoob yeej ib txwm xav
Muab mi nphav txhua txhia qhov chaw
Lub cub tawg xav koj luag ntsaub
Thiaj tau haub thiab npuav sov so.