Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Lan Linh vào 11/06/2018 08:09

Ê chề cung bậc yêu nhau
Chiêm bao xiết chặt rực màu vô ngôn.
Thưa rằng chín nẻo dập dồn
Lệ ngà lẫn lộn lá cồn chịu chơi.

Ê chề rất mực viễn khơi
Máu tim phách lạc khung trời tịch liêu.
Em điên tưởng niệm đã nhiều
Trùng sinh nước lũ nắng chiều rỉ hoen.


Ngày 8-8-2015