Chưa có đánh giá nào
Nước: Liberia
1 bài thơ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Bằng Việt (1 bài)
Tạo ngày 14/06/2020 07:11 bởi hongha83
Kona Khasu (1942-) là nhà thơ và nhà viết kịch Liberia. Những năm 70, ông sáng lập và điều hành Nhà hát ca múa nhạc kịch Blamadon ở Monrovia, Liberia, vừa sáng tác vừa hoạt động nghệ thuật.