Quê nhà tím nở hoa xoan
Anh vè quê cũ tìm nàng ngày xưa
Đâu rồi cái thuở mộng mơ
Một mình Anh... Anh với thẫn thờ cô đơn...

Lê Thanh 29.3.2015

ĐÁ VÀ VÀNG (Tập I)
http://www.thivien.net/forum/%C4%90%C3%A1-v%C3%A0-v%C3%A0ng/topic-IJEW5tEtZVqSYDs_d8FZ5A