Chính chuyên lấy được chín chồng,
Vo viên bỏ lọ gánh chồng đi chơi.
Không ngờ quang đứt lọ rơi,
Bò ra lổm ngổm chín nơi chín chồng.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006