33.33
Đăng ngày 17/03/2015 20:12, số lượt xem: 593

Một buổi chiều hôm nọ,
Tôi ngồi ngay xuống ghế.
Ôn lại thuở còn non
Thuở hồi còn thơ bé.

Chiều hôm ấy vui lắm!
Tôi nằm trên sườn đồi
Ngước mặt ngó lên trời
Tại sao trời xanh thế?.....