Chỉ có lặng im
Sau từng tiếng mất đi
Con đường lẩn trong đá
Giữa những tường đổ nát

Nhưng nhà thơ cuối cùng
Lắng nghe tiếng biển gọi
Và tìm cách nắm lại
Con chim của tiếng nói đã bay đi


Nguồn: Đẹp hơn nước mắt (Plus belle que les larmes) (thơ kháng chiến Pháp), NXB Văn học, 1983
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)