Ôi hòn đảo!
Hòn đảo mà các âm tiết đều bốc lửa!
Chưa bao giờ cái tên Ngươi
Thân thiết với hồn tôi đến vậy!
Ôi hòn đảo
Dịu ngọt với lòng tôi!
Hòn đảo mà các âm tiết đều bốc lửa!
Madagascar!


Nguồn: Một vườn thơ năm châu/ NXB Văn học, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)