Chưa có đánh giá nào
Nước: Madagascar
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 03/12/2008 19:23 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 03/12/2008 19:37 bởi hongha83
Jacques Rabemananjara (1913-2005) sinh tại Maroantsetra ở vịnh Antongil trên bờ biển phía đông đảo Madagascar. Theo học văn học cổ điển ở Paris. Từ năm 1947 đến những năm 80, ông giữ các cương vị lãnh đạo quan trọng: nghị viện, bộ trưởng, phó thủ tướng chính phủ. Mất ở Pháp năm 2005 thọ 92 tuổi.

Tác phẩm:
- Sự vận hành của đêm tối (1940)
- Nghi lễ nghìn năm (1955)
- Sự thú tội (1972)...

Nguồn:
1. Một vườn thơ năm châu/ NXB Văn học, 1997.
2. http://www.lehman.cuny.ed...aroles/rabemananjara.html