Đây đàn bướm của thế gian bay
Bụi muôn màu từ mảnh thân trái đất
Đỏ thần sa, vàng kim, đất son. bột lân tinh
Cả một đám mây chất hoá học bốc cao

Đám cánh long lanh có phải chăng
Đó là nguyên tử ánh sáng trong huyền ảo mộng mơ?
Phải chăng đó là giờ mùa hè tưởng tượng của trẻ em
Vỡ ra chói chang xen kẽ?

Không đâu, đó là thiên thần ánh sáng
Giả trang Apolon, Mnêmôsyn, Polymat
Rồi Sphynx, Machaon

Tôi bắt gặp chúng bị lý trí ám che
Đó cũng là đám lông tơ đàn vịt biển Bắc Âu
Trong nắng hanh thung lũng Bracjino

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)