Chưa có đánh giá nào
11 bài thơ
Tạo ngày 09/12/2018 13:30 bởi Vanachi
Sách Câu hát góp, hay Câu hát Annam, được phát hành năm 1901, khi chữ quốc ngữ còn sơ khai, cách hành văn hay dùng từ khác biệt so với chữ viết hiện đại. Bản ở đây có sửa lại vài khác biệt trong cách dùng dấu hỏi, ngã, chữ cuối t, c và vài khác biệt nhỏ khác về chính tả.