Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: mơ (9) Buồn (54)
Đăng ngày 06/09/2023 16:40, số lượt xem: 263

Người đi khuất bóng mây xa mờ
Để lại lòng ta một chút thơ
Ta mang cơn sầu vào nỗi nhớ
Để nỗi buồn chiếm lấy giấc mơ
Vì bóng đêm chẳng còn đáng sợ
Người đi, đau đớn đến tận cùng!
Nửa hồn thương đau, nửa hồn nhớ,
Nửa hồn đơn côi, nửa hồn chờ
Bao giờ cho thoả mối tình thơ?
Cho hồn ta chẳng còn nỗi bơ vơ.

28/12/2021