Nếu tôi chết - Hãy tìm tôi nhé
Trời xanh như tất cả còn xanh
Xin đa tạ rất nhiều em gái
Cho mấy lần tôi được làm anh.

Nếu tôi chết - Hãy tìm tôi nhé
Một trưa nào như trưa mùa Thu
Chiến hào năm thằng lăn ra ngủ
Tôi giật mình - tiếng đại bác ru.

Nếu tôi chết - Hãy tìm tôi nhé
Một tối nào như tối mùa Đông
Chiều thứ bảy quán cà phê vắng
Chủ quán buồn, hỏi: Có buồn không?

Nếu tôi chết - Hãy tìm tôi nhé
Ái ân gì dưới đất phong phanh
Thuỷ, Lan, Hương, rồi Dương rồi Điệp
Những chuyện tình như súng liên thanh.

Nếu tôi chết - Hãy tìm tôi nhé
Nghĩa trang mang tên xóm bụi đời
Giấu mẹ nhé không thì mẹ mắng
Nếu còn tiền mua rượu cho tôi.

Nếu tôi chết
        Tốt hơn, đừng chết!
Ai sẽ phục sinh Em...trong những tối không chồng.


Nguồn: Hoàng Nhuận Cầm, Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, NXB Hội nhà văn, 2007