Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/04/2019 10:43, số lượt xem: 72

Ai có về đây lên phố xưa
Loa kèn mở cánh hoa giao mùa
Hương gây mùi nhớ muôn ngày cũ
Kỷ niệm tháng tư nào đã qua!

Hà Nội, 2. 4. 2019