Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/04/2019 10:43, số lượt xem: 247

Ai có về đây lên phố xưa
Loa kèn mở cánh hoa giao mùa
Hương gây mùi nhớ muôn ngày cũ
Kỷ niệm tháng tư nào đã qua!

Hà Nội, 2. 4. 2019