Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/07/2018 15:49, số lượt xem: 173

Về lý trí tôi tin rằng Pháp thắng
Nhưng tim yêu chọn gõ cửa Cờ-rô
Những người con bất khuất xờ-la-vơ
Của đất nước Nam Tư xưa huyền thoại

Đêm nay dẫu ai thành công hay bại
Trái bóng lăn chung vui cả địa cầu
Tiếng hò reo vọng bốn bể năm châu
Nước Nga đó-một mùa hè vĩ đại!

Hà Nội, 15.7.2018