Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/07/2019 20:30, số lượt xem: 234

Còn lại nơi đây góc phố này
Mái trường phơi nắng chờ heo may
Thiên thai đọng nỗi buồn hiu hắt
Một thoáng niềm xưa xa nhớ ai

Biết đến khi nào gặp lại nhau
Bõ công thương nhớ phút ban đầu!

Hà Nội, 29.7.2019