Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/01/2018 12:58, số lượt xem: 171

Năm cũ sắp tàn
Biết bao chuyện vui
Mà sao trong lòng
Nuối tiếc vẫn còn
Nước mắt âm thầm
Như giọt mưa rơi
Phải chăng chi là
Thời gian dù mới
Ngày xưa chuyện cũ
Lỡ xa nhau rồi
Vấn vương vẫn còn
Hoài nhớ chưa xong
Chắp tay khấn trời
Cho xin sau này
Dẫu có thế nào
Đừng vùi lãng quên

Hà Nội, 30.12.2017