Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/11/2018 06:26, số lượt xem: 155

Đây cánh hoa xưa thuở thiếu thời
Tình còn lưu luyến mãi chưa thôi
Xa rồi kỷ niệm thêm trìu mến
Xế bóng tình nhân bớt lẻ loi!

Hà Nội, 13/11/2018