23.00
Đăng ngày 24/07/2017 12:11, số lượt xem: 179

Mây trời lãng đãng liễu buông tơ
Mắt nắng lim dim mí khép hờ
Chập tối mưa bay về hối hả
Đêm giông phố vắng ngọn đèn hoe

Sương sớm mờ xa lùa gió về
Cỏ còn ngậm nước khắp triền đê
Con đường hun hút sơn màu nước
Lép nhép tiếng đi vọng bước về

Mùa hạ tàn phai nắng nhạt dần
Bốn mùa sắc lá tuỳ phong vân
Đời pha sợi tóc thêm mầu bạc
Đếm nhịp thời gian dưới gót trần

Hà Nội, 23.7.2017