13.00
Đăng ngày 18/01/2015 09:05, số lượt xem: 342

Thuận:
Phai tình luỵ thắc tim tê tái
Nhạt lá rơi lòng lạnh lắc lai
Mây xoáy lượn vòng theo gió thoảng
Hồng hồng bụi vướn mắt cay cay

Nghịch:
Cay cay mắt vướn buội hồng hồng
Thoảng gió theo vòng lượn xoáy mây
Lai lắc lạnh lòng rơi lá nhặt
Tái tê tim thắc luỵ tình phai