Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/01/2015 12:04, số lượt xem: 344

Trời cao sôi sáng sao muôn dậm
Sông dài trăng lội bóng lăm răm
Thẩn thờ mơ tưởng trung thu mộng
Mơ ánh trăng tròn sáng sắc tâm