Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/01/2015 11:36, số lượt xem: 309

Hè về nước cũng lên cao
Tuổi thơ gợi lại biết bao mặn nồng
Xuồng khua nước chảy giữa đồng
Giăng câu tha lưới hái bông điển vàng