Điểm nóng Taliban
Ảnh hưởng ghê gớm thật
Căng thẳng trên mặt anh
Căng thẳng trong mắt nhóc

Anh thành Binla...than
Nhóc thành Tổng thống Búps
Quán thành Taliban
Anh tìm nơi ẩn núp

Im lặng đến chết khiếp
Anh ngồi như...học trò
Thương từng giây chết trắng
Mắt ngún nhìn âu lo

Thời chiến tranh như điên
Căng thẳng đau tức ngực
Cạn kiệt chuyện thần tiên
Khủng bố trong mọi lúc

Biết nói gì với nhóc
Hoà bình cho mọi người
Để khắp trên trái đất
Máu - Lệ xin thôi rơi

Để giữa anh với nhóc
Sẽ xanh vui mắt cười
Để mai khi tan học
Anh đứng chờ,
nhóc ơi!