Chỉ là bởi rượu nói thôi
Chứ anh, thề, chẳng mở lời gì đâu
Rượu rằng: Em đẹp ngất trời
Chưa chạm môi cũng đã bồi hồi say
Rượu rằng: Cho mượn cái tay
Chạm vào anh để anh bay là là
Rượu rằng: Cho mượn cổ ngà
Đặt nụ hôn tới là oà vỡ anh
Rượu rằng: Làm vợ của anh
Mình trăng mật hạnh phúc quanh năm và
Rượu rằng: Không thể rời xa
Dù ít phút cách cũng là đau anh
Rằng em, rượu nói, chúng mình
Không chỉ yêu, nếu đã tình, cần thương
Từ tóc xanh đến tóc sương
Từ nay đến hết con đường đời nhau


25/11/2004