Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Xuân (36)
Đăng ngày 23/03/2016 14:19, số lượt xem: 194

Xuân mới đang về hửng nắng đông
Mùa sang thẫm biếc giữa môi hồng
Miên man đượm ngát chào hương lộng
Lưu luyến thơm ngời đón gió trong
Chim hót đầu cành vang khúc bổng
Bướm xoè cuối nẻo lượn tim nồng
Và em như thể người ươm mộng
Lúng liếng trâm cài giữa ước mong

Lúng liếng trâm cài giữa ước mong
Niềm yêu thơm thảo níu tim nồng
Thênh thang mượt thẫm trời mơ bổng
Đắm cõi ước lành mải miết trong
Vẫn những lá hoa từ thuở lộng
Mà sao hương sắc phả cung hồng
Tình nghiêng niềm nhớ triền loang mộng
Xuân mới đang về hửng nắng đông

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm