Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 12/03/2014 20:45

Không chờ ai
không đợi ai
Tôi cùng tôi
với
chiều phai ráng chiều
Ngõ dài - hàng quán lệch xiêu
Rã riêng một góc đìu hiu giữa đời
Nhạt môi chén rượu người mời
nỗi niềm riêng biết cạn lời cùng ai
Đau yên cương
dặm đường dài
Nổi nênh
nênh nổi tình phai với chiều
Xa rồi - còn chút hương yêu
Gởi trong nỗi nhớ ít nhiều buồn đau...
Với người
nắng vội, mưa mau
Với tôi
trăm vết hằn sâu trong hồn
Cõi trăm năm
chuyện mất còn
Thời gian trắng bóng rã mòn, nhạt phai
Không chờ ai
không đợi ai
Đường câm - chiếc bóng trôi dài dưới chân


Nguồn: H. Man, 35 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2010