Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 14/06/2017 11:41

Con tim có những lý lẽ của nó mà lý trí không thể hiển được”
(Pascal)

Tiếng con chim hót trong lồng
Tiếng buồn vọng giữa chiều không bẽ bàng
Nửa hoà sợi gió lang thang
Nửa như ưu uất bên hàng song thưa
Em ngồi khâu vết thương xưa
Vá bao nhiêu mụn cho vừa lòng đau
Một lời yêu giữ cho nhau
Cũng nghe trăm đắng nghìn cay số phần
Và...
con đường nhớ bàn chân
nhớ môi, nhớ mắt
chiều bâng khuâng chiều...
Lồng son em vọng tiếng kêu
Để tan nát mảnh hồn treo bên đời
so dây lần phím khơi vơi
Cung Thương ai để bời bời tiếng chim...


Nguồn: H. Man, Vàng phai một thuở (thơ), NXB Văn học, 2016