Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 05/03/2014 18:45

"Trăng treo lưng dốc Mộng Cầm
Lạ chưa! Mình cứ âm thầm gọi ai..."


H.M

Cứ sợ chút tình thơm bút, mực
Nhói đau lòng giấy một đôi tờ
Em gởi nắng chiều qua phố hẹp
Để buồn ủ kín một đời thơ

"Mắt cỏ" nào xanh trong mắt xanh?
Mà hoa lam tím rộ trên cành
Mà trăng huyễn hoặc đôi bờ mộng
Mà gió ngàn ru những giọt lành

Cứ sợ mưa làm nghiêng dốc xưa
Làm chênh chao mỗi bước ai về
Để nghe
nhoi nhói trong lòng cỏ
cùng những niềm đau xuống cận kề

Cứ sợ mùa xuân em mang theo
Làm bâng khuâng bao núi, bao đèo
Sợ đêm riêng chảy tan thành rượu
Nỗi nhớ dồ lên thác đá reo...

Cứ sợ ngày dài lạc mất nhau
Thời gian trắng bóng nhuộm đôi đầu
Tình ai
Ghềnh Ráng trăng treo lạnh
Nào nỡ tình ta...
đắm biển sâu


Tháng 8-2012

Nguồn: H. Man, Những mảnh tình rời (thơ), NXB Văn học, 2013