Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 05/06/2017 08:13

Lòng sông khô khốc
cạn nguồn
Bao nhiêu cát, sỏi
tôi buồn bấy nhiêu
Em chừng cũng cạn nguồn yêu
Nghe trong tình sự ít nhiều phôi pha
Bến đời lại một ngày qua
Vàng hoe con mắt với tà huy kia
Không chung gối mộng, đèn khuya
Buồn, vui sao trọn mà chia sớt cùng?
Đường về trăm nỗi nhớ nhung
biết đâu tơ mối riêng, chung mà lần
Trái tim dâng tặng ân cần
Đường quen một bóng...
mây tần ngần bay
Con sông đã cạn phía này
Nhìn lau lách phủ mà đau dáng thuyền...


Nguồn: H. Man, Vàng phai một thuở (thơ), NXB Văn học, 2016