Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 04/12/2014 14:46

Mẹ giờ xa ngút ngát rồi
Tiếng ru ngày cũ bồi hồi hiên quê
Từ trong giông bão con về
Bên lò hương lạnh mà tê tái lòng
Đã vàng vạn thọ bên song
Vàng thêm tuổi lạ về trong mắt buồn
Con sông từ buổi xa nguồn
Lời reo thác đá vẫn luôn vọng về
Bập bùng bếp lửa chiều quê
Nồi cơm nấu vụng đã khê nẫu đời
Nén nhang con thắp bên trời
Mẹ ơi! vạn thọ những lời ru xưa...


Tháng 12 - 2013
Nguồn: Trong miệt mài tôi quên (thơ), H. Man, NXB Văn học, 2014