Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 06/03/2014 09:03

Chút tình buồn em gởi về tôi
Trang thơ dồn kín hoa Sầu đông
Có phải vì xuân mà trổ lá?
Mà rụng vào nhau tím trắng lòng

Tôi giữ mùi hương trong áo len
Nhỡ trời kia chợt tím bâng khuâng
Có con chim khuất bên triền dốc
Gọi mãi mùa xanh đến ngại ngần

Em gởi tình lên mỗi cánh hoa
Dỗ dùm tôi với một ngày qua
Trái tim chết đuối trong hồ mắt
Khi bóng chiều đi nhạt nắng tà

Buồn gởi đằng sau những tiếc thương
Từ khi con nước chẳng chung dòng
Trách chi năm tháng xoay vần mãi
Khi mình muôn thuở cứ Sầu đông...


Nguồn: H. Man, Những mảnh tình rời (thơ), NXB Văn học, 2013