Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 12/03/2014 21:01

Tôi về cuối nhánh sông
mưa
Hắt hiu bến cũ
đò xưa vắng rồi
Để buồn riêng một dòng trôi
Bâng khuâng cát lở
bồi hồi đá trơ
Mưa bay từ cõi xa mờ
Đã nghe sũng ướt buổi chờ đợi nhau
Tháng năm môi mắt nhạt nhàu
gió xô sóng lớp buồn đau giữa đời
Não nùng một tiếng: Đò ơi!
nước xuôi trung biển
đầy vơi nỗi niềm
Bóng ai thoảng giấc mơ chìm
Chiều mang mang gọi bóng chim khuất ngàn...


Nguồn: H. Man, 35 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2010